Proizvodnja, prerada i prodaja kamen.


Vrhunski kamen za putnu privredu i hemijsku industriju.

Kameni agregati visokog kvaliteta


Naši proizvodi su dobili potvrdu kvaliteta na tržištu

U okviru svog razvoja, a prateći potrebe tržišta, značajan akcenat je stavljen na kvalitet proizvodnje površinskih kopova krečnjaka u kamenolomima.


Pozovite nas

U našoj proizvodnji primenjujemo standarde


Primenjujemo standarde i učestvujemo u njihovoj razradi.

Standardi daju osnovu za sistem obezbeđenja kvaliteta koji obuhvataju sve etape proizvodnog procesa. Primenom standarda šaljemo pozitivnu sliku o imidžu kompanije i jasnu poruku zaposlenima i kupcima da vodimo računa o komapniji. Sertifikovani smo za :ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001


Pozovite nas

Adekvatna primena mera


Posvećeni smo očuvanju životne sredine

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih postupaka i mera koji sprečavaju ugrožavanje životne sredine s ciljem očuvanja biološke ravnoteže. Mi se pridržavamo tih postupaka i mera.


Više o nama

Prodaja svih vrsta kamenih agregata koji se koriste u industriji, građevinarstvu i putnoj privredi

Pored standardne ponude kamenih agregata imamo u ponudi i proizvode od kamena za hemijsku industriju.

Standardi - potvrda kvaliteta:

Kvalitetna ruda kamena iz kamenoloma "Šeševica" i "Jazovnik"


KAMENOLOM JAZOVNIK

Kamenolom Jazovnik u opštini Vladimirci, kod Šapca, bavi se eksploatacijom i preradom kamena koga karaktriše visok procenat CaCO3 , što pruža široke mogućnosti primene u različitim granama industrije kao što su prehrambena, hemijska, industrija šećera i slično, do putarstva – niskogradnje.


KAMENOLOM ŠEŠEVICA

Kamenolom „Šeševica“ se bavi proizvodnjom i preradom kamena visokog kvaliteta, namenjenog za putnu privredu.